išarati ili izšarati

Kako se piše išarati ili izšarati?

Pravilno je išarati

Naime, prvo mora doći do jednačenja suglasnika po zvučnosti, odnosno da suglasnik z pređe u svoj parnjak s ispred bezvučnog š, a onda će doći do jednačenja suglasnika po mestu tvorbe, kada ovo dobijeno s ispred prednjonepčanog š prelazi u š. Na kraju imamo gubljenje suglasnika, odnosno ispadanje ovog prvog š (iz- + -šarati -> isšarati -> iššarati -> išarati). 

Na primer:

Išarao je celu kožu tetovažama