Oznaka: hrišćanstvo

ADAM

Šta je ADAM? Šta znači ADAM? ADAM, od hebrejske reči Adamah, zemlja, što znači čovek napravljen od zemlje. Prema jevrejskom i hrišćanskom verovanju, prvi čovek, koga je Bog napravio od zemlje i udahnuo mu besmrtnu dušu.