Oznaka: hemisvera

hemisfera ili hemisvera

Kako se piše hemisfera ili hemisvera? Prema srpskom pravopisu pravilno je hemisfera. Reč je grčkog porekla (hēmisphaírion). Značenje ove reči jeste polulopta ili polukugla. Primeri u rečenicama: Hemisfera označava polovinu sfere. Planeta se sastoji od severne i južne hemisfere. Čemu služi leva hemisfera mozga?

hemisfera ili hemisvera

Kako se piše hemisfera ili hemisvera? Pravilno je hemisfera.  Ova reč je tipična greška u srpskom jeziku. Mesto i način artikulacije glasova f i v su isti (bilabijalni frikativi), pa lako dolazi do mešanja u izgovoru ove reči, pa samim tim i u pisanju.   Na primer: Na južnoj hemisferi se nalazi pet kontinenata.