Oznaka: hemijska konstanta

AVOGADROV BROJ

Šta je AVOGADROV BROJ? Šta znači AVOGADROV BROJ?AVOGADROV BROJ se odnosi na hemijsoj konstanti vrednosti 6.022045×1023 i pokazuje broj atoma u gram-molekulu ili broj molekula u gram-molekulu proste supstance.  Konstanta je nazvana po italijanskom fizičaru i hemičaru Amadeu Avogadru (1776–1856), koji je, 1811. godine, prvi predložio da različiti gasovi koji zauzimaju iste zapremine a imaju iste […]