Oznaka: gotovo

gotovo ili skoro

Kako se piše gotovo ili skoro? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ravnopravno se upotrebljavaju. Primeri u rečenicama: Skoro sasvim sam siguran da je Lena to naučila kako treba. Da li je ona gotovo ceo dan radila na tom projektu? Hej, gotovo sam sve završila na vreme!