Oznaka: gotovo

gotovo ili skoro

Kako se piše gotovo ili skoro?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ravnopravno se upotrebljavaju.Primeri u rečenicama:Skoro sasvim sam siguran da je Lena to naučila kako treba.Da li je ona gotovo ceo dan radila na tom projektu?Hej, gotovo sam sve završila na vreme!