Oznaka: gnosis

gnoseologija

Šta je gnoseologija? Šta znači gnoseologija? Gnoseologija – ovaj termin nastaje od dve grčke reči gnosis i logia što znači nauka. Tako da je gnoseologija nauka o saznanju i njenim izvorima, spada u granu filozofije koja se bavi o formi saznanja i putevima saznanja.

gnoza

Šta je gnoza? Šta znači gnoza? Gnoza – krenimo od reči gnosis što na grčkom znači znanje. Ali ne umno znjanje niti intelektualno, uobičajeno, svakodnevno znanje. Gnoza je lično, intimno znanje koje je dobijano direktnim putem kroz raznovrsne predaje i inicijacije.