Oznaka: fijoka

fioka ili fijoka

Kako se piše fioka ili fijoka? Prema srpskom pravopisu ispravno je fioka. Kada se suglasnik  j nađe u reči između samoglasnika i-o, onda se ne piše. Izuzetak od ovog pravila su slučajevi kada je j deo osnove reči. Npr. kamion, pionir, studio, šampionka… Primeri u rečenicama: Fioka u kojoj se nalazi novac je zaključana. Koja […]