Oznaka: faliti

faliti ili hvaliti

Kako se piše faliti ili hvaliti?Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo, ali u različitim kontekstima.Glagol faliti upotrebljava se u značenju kada nešto nedostaje.Glagol hvaliti se upotrebljava kada nekog želimo o nekome pohvalno da govorimo tj. kada želimo da istaknemo nečije vrline.Primeri u rečenicama:Miloš mi uvek fali.Učiteljica je hvalila đake.Da li ti falim?

nedostaju ili ne dostaju

Kako se pravilno piše nedostaju ili ne dostaju?Pravilno se piše nedostaju.Ovaj glagol se piše uvek kao jedna reč zato što ovo nije odričan glagol. Nedostaju je oblik trećeg lica množine glagola nedostajati. Ovde „ne-” sa početka reči ne predstavlja odričnu rečcu, već je sastavni deo korena reči sa značenjem faliti, biti potreban, biti neophodan.Osim u […]