Oznaka: ekvivalenat

ekvivalenat ili ekvivalent

Kako se piše ekvivalenat ili ekvivalent?Prema srpskom pravopisu obe reči su pravilno napisane, s tim da je češći izraz ekvivalent.Ova reč je latinskog porekla (aequivalens).Kada se u rečima stranog porekla nađu suglasnička grupa nt , ona se može razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno.Primeri u rečenicama:Kada su dve jednačine ekvivalentne?Ne razumem kada su dve jednačine ekvivalentne.Molim te […]