Oznaka: bolest

GANGRENA ZUBA

Šta znači gangrena zuba?Gangrena zuba predstavlja bolest kojom je zahvaćen koren zuba pri čemu dolazi do odumiranje zubnog živca (pulpe) To se dešava usled pojave bakterijske infekcije i nedovoljne cirkulacije. Kada dođe do pojave karijesa ( zubnog kvara) i ukoliko se on ne ukloni, onda se infekcija širi na pulpu (živac) zuba. Ukoliko se ni […]