Oznaka: bademantil

bade mantil ili bademantil?

Kako se piše bade mantil ili bademantil?Piše se spojeno, bademantil.U pitanju je germanizam, koji se u izvornom jeziku piše spojeno, te je, u skladu s jezičkom tradicijom, tako prenet i u srpski jezik.Primeri:Najprijatnije se osećam u bademantilu.Na pijaci je bilo lepih i jeftinih bademantila.Posle kupanja uvek obučem bademantil.