Oznaka: anti

Antarktik ili Antartik?

Kako se piše Antarktik ili Antartik?Pravilno se piše Antarktik.Antarktik predstavlja oblast Zemlje oko Južnog pola. Ime je dobio  prema tome što se nalazi na suprotnoj strani od Arktika. Arktik predstavlja oblast Zemlje oko Severnog pola.Ova reč poreklo vodi iz grčkog jezika i predstavlja složenicu od dve reči:antí – što znači suprotan, protiv, naspramanarktikós (severni)Primeri u […]

anti-teista

Šta je anti-teista? Šta znači anti-teista?Anti-teista – u modernom svetu predstavlja osobu koja ne veruje u boga i dodatno veruje da je religija zlo i manipulativni alat protiv čovečanstva.