Oznaka: anglicizam

anglicizam ili anglizam

Kako se piše anglicizam ili anglizam?U srpskom pravopisu oba su pravilna i ravnopravno se koriste.Reč je engleskog porekla. Anglizam predstavlja prepoznatljivu reč preuzetu iz engleskog jezika prilagođena nekom drugom jeziku.   Primeri u rečenicama:Anglicizam je reč stranog porekla. Da li znaš šta znači reč anglizam? Hej, pa zaboravila si da on ne voli da koristi […]