Oznaka: anđelski

anđelski ili anđeoski

Kako se piše anđelski ili anđeoski?Oba prideva se koriste u srpskom jeziku, ali u drugačijem kontekstu.Pridev anđelski se upotrebljava kada se koriste reči koje se odnose na anđele. Kao npr. anđelska krila.Pridev anđeoski je pridev koji se koristi u prenesenom značenju kada označva nešto bezazleno, nevino. Npr. anđeoski glas.