Oznaka: anarhistkinja

anarhistkinja ili anarhiskinja

Kako se piše anarhistkinja ili anarhiskinja? Pravilno se piše anarhistkinja. Ova imenica je reč stranog porekla, tako da se ne primenjuje pravilo odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja. Primeri u rečenicama: Bojim se da je ona anarhistkinja. Da li si video kakva je ona anarhistkinja? Uh, zaista se plašim anarhistkinja !