Oznaka: alpinistkinja

alpinistkinja ili alpiniskinja

Kako se piše alpinistkinja ili alpiniskinja?Pravilno se piše alpinistkinja.Ova imenica je stranog porekla, tako da ne dolazi do pravila odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja.Primeri u rečenicama:Da li bi želela da budeš alpinistkinja.Vau, pa ti si sjajna alpinistkinja !Alpinistkinje osvajaju vrhove planina.