ADAMOV VEK

Šta je ADAMOV VEK? Šta znači ADAMOV VEK?

ADAMOV VEK znači vrlo dug život jer je Adam živeo 930 godina (u Prvoj Mojsijevoj 5:5)