Oznaka: krivica

Grižnja savesti

Šta je Grižnja savesti? Grižnja savesti predstavlja osećanje krivice i kajanja zbog nečega što smo učinili ili propustili da učinimo. To je emocija koja se javlja kada osoba proceni da je nešto što je učinila ili propustila da učini, bilo neprimereno, nepošteno ili neetično. Grižnja savesti može biti povezana sa različitim emocijama, kao što su […]