Oznaka: prodavačičin

prodavačicin ili prodavačičin

Kako se piše prodavačicin ili prodavačičin?Prema srpskom pravopisu pravilno je prodavačicin.Imenica ovog prideva glasi prodavačica. Kada se imenice završavaju na nastavak –čica, onda dolazi do odstupanja od palatalizacije (slovo c ispred slova i u slovo č) prilikom tvorbe prisvojnih prideva. Npr. pevačicin, klizačicin, krojačicin, spremačicin, devojčicin, igračicin, plesačicin…Primeri u rečenicama:Prodavačicina ljubaznost me je iznenadila.Da li […]

jahačicin ili jahačičin

Kako se piše jahačicin ili jahačičin?Ispravni oblik je jahačicin. Pravilno se piše jahačicin.Pravilo nalaže da se kod imenica koje se završavaju na –ica, prisvojni pridev završava na –ičin. Međutim, izuzetak su one imenice koje koje pred sufiksom –ica imaju slovo č. Razlog ovog odstupanja je izbegavanje udvajanja sloga či (jahačičin, prodavačičin).Primeri:Mislim da je to jahačicinšešir, […]