Oznaka: pištaljci

pištaljci ili pištaljki

Kako se piše pištaljci ili pištaljki? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo. Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti -ci (pištaljci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti -ki (pištaljki). Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne […]

pištaljci ili pištaljki

Kako se piše pištaljci ili pištaljki? Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati pištaljci, dok u genitivu množine pravilno je pištaljki. U dativu i lokativu jednine je izvršena sibilarizacija, pri čemu slovo k ispred slova i prelazi u slovo c. Padež jednina množina Nominativ pištaljka pištaljke Genitiv pištaljke pištaljki Dativ pištaljci […]