pet-šest ili pet šest

Kako se piše pet-šest ili pet šest?

 Prema srpskom pravopisu pravilno je pet-šest.

Kada se nađu zajedno spojevi brojeva koji su približni, onda se takvi brojevi pišu sa crticom. Npr. sedam-osam, jedan-dva, tri-četiri, dva-tri, devet-deset…

Ovo pravilo se primenjuje i ukoliko se nađu spojevi imenica sa brojem koji su približni. Npr. dan-dva, sekund-dva, minut-dva, godinu-dve…

Primeri u rečenicama:

Kupila je oko pet-šest haljina.

Potrebno joj je oko pet-šest sekundi da smisli odgovor.

Da li je dovoljno peći pet-šest minuta?