obestan ili obesan

Kako se piše obestan ili obesan?

Prema srpskom pravopisu pravilno je obestan. Značenje ove reči je bahat.

Slovo t se gubi iz suglasničke grupe stn u ženskom i srednjem rodu (obesna, obesno) kako bi se lakše izgovarale ove reči, dok u muškom rodu pravilno je obestan.

Isto pravilo važi kada se slovo t nađe u suglasničkim grupama stl, stlj, štn, tako da dolazi do uprošćavanje suglasničkih grupa.

Primeri u rečenicama:

Nebojša je obestan čovek.

Da li je on obestan?

Ukoliko budeš obestan, neću ti kupiti igračku!