o tom potom ili otom-potom

Kako se piše o tom potom ili otom-potom?

Prema srpskom pravopisu pravilno je o tom potom.

Može se pisati sa crticom uz beline o tom – potom ukoliko želimo da naglasimo drugi deo.

Ovaj izraz ima značenje da će se govoriti o nečemu kada za to dođe vreme, kasnije.

Primeri u rečenicama:

Ne brini oko ovoga, rešiće se o tom potom.

Ah, biće sve dobro, o tom – potom!

O tom potom, zajedno ćemo prevazići sve!