Oznaka: o tom pitanju

o tom pitanju ili po tom pitanju

Kako se piše o tom pitanju ili po tom pitanju? Prema srpskom pravopisu pravilno je o tom pitanju. Pitanja za lokativ glase o kome, o čemu? Zbog toga je razlog zašto je pravilno reći o tom pitanju, jer predlog o sa lokativom pokazuje na predmet govora. Govorimo i pišemo o nekome ili o nečemu, ali […]