Oznaka: njihalci

njihalci ili njihalki

Kako se piše njihalci ili njihalki? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo.Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti -ci (njihalci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti -ki (njihalki).Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja se […]