Oznaka: ni sa čim

ni za šta ili nizašta

Kako se pravilno piše ni za šta ili nizašta?Oba oblika su ispravna. Piše se, dakle, i jedno i drugo, ali su značenja različita.Prilog nizašta se piše kao jedna reč kada znači bezrazložno, bespotrebno.Kada je reč ništa razdvojena predlogom, piše se odvojeno, a značenje se ne menja. Dodatni primeri koji se pišu na isti način: ni […]