u Svetu goru ili na Svetu goru

Pravilno je napisati “u Svetu goru”. Upotreba predložne fraze “u Svetu goru” ukazuje na to da se neko nalazi u samom geografskom prostoru Svete gore, odnosno planine Atos koja se nalazi u Grčkoj i predstavlja značajno mesto hrišćanskog monaškog života.

Da, tačno je da se u nekim dijalektima ili u neformalnom govoru može čuti izraz na Svetu goru umesto u Svetu goru. Ipak, preporučljivo je koristiti jezički ispravan izraz “u Svetu goru” kako bi se poštovala jezička norma.

Ko su Svetogorci?