Oznaka: nadletajući

nadlećući ili nadletajući

Kako se piše nadlećući ili nadletajući?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadlećući.U pitanju je glagolski prilog sadašnji. Ovaj glagolski oblik se gradi tako što se na 3. l. mn. prezenta doda nastavak -ći (nadleću- + -ći).Međutim, česte su greške poput: plakajući umesto plačući, vikajući umesto vičuči, poznavajući umesto poznajući itd.Primer u rečenici:Nadlećući gradom, bili su […]