Oznaka: nadlećući

nadlećući ili nadletajući

Kako se piše nadlećući ili nadletajući? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadlećući. U pitanju je glagolski prilog sadašnji. Ovaj glagolski oblik se gradi tako što se na 3. l. mn. prezenta doda nastavak -ći (nadleću- + -ći). Međutim, česte su greške poput: plakajući umesto plačući, vikajući umesto vičuči, poznavajući umesto poznajući itd. Primer u […]