Kategorija: Slovo T

trenuci ili trenutci

Kako se piše trenuci ili trenutci?Pravilno se piše trenuci.Skračeni oblik reči trenutak je reč tren i ona se često koristi u srpskom jeziku. Na primer: Samo trenutak! Samo tren! Kada menjamo reč trenutak po padežima, u jednini i množini, kod nekih oblika se slovo t gubi iz reči. Pratite sledeće primere:JEDNINA: trenutak (nominativ) – trenutka […]

trebaš ili trebalo bi

Kako se piše trebaš ili trebalo biGlagol trebati je bezličan ukoliko se upotrebljava u složenom predikatu.Trebalo bi da napravim bolji plan za učenje.Treba da provozam malo stari automobil.Trebalo bi da kupimo karte na vreme za koncert. Kada se upotrebljava kao prost predikat onda može biti ličan.Trabam tvoju knjigu. Trebaš mi stvarno.Trebam te ljubabvi. Dakle, oba primera će biti tačna […]