Oznaka: kad tad

kad-tad ili kad tad

Kako se piše kad-tad ili kad tad?Ispravno je kad-tad.Ovaj prilog se piše uvek sa crticom, kao i drugi udvojeni prilozi (dan-danas, levo-desno i sl).Primeri:Sigurna sam da će kad-tad shvatiti da je pogrešio.Kad-tad ću položiti ovaj ispit!Znam da će se kad-tad razumeti moje reči.