Oznaka: ili halejeva kometa

Halejeva kometa ili halejeva kometa

Kako se piše Halejeva kometa ili halejeva kometa?Prema srpskom pravopisu pravilno je Halejeva kometa.Prisvojni pridev koji potiče od vlastitog imena i koji se završava na –ov, -ev, -in ne gubi svojsva vlastitog imena i uvek se piše velikim početnim slovom. Npr. Njutnov zakon, Pandorina kutija, Hukov zakon…Primeri u rečenicama:Ko je izračunao putanju Halejeve komete?Volela bih […]