Infantilna tuga

Šta je Infantilna tuga?

Infantilna tuga predstavlja rano razvojno osećanje koje se javlja kada dete doživljava gubitak bliskog objekta, kao što je roditelj. Ono je kombinacija osećanja tuga i separacionog straha, što znači da dete veruje da neće moći da preživi bez izgubljenog objekta. Međutim, kako dete raste i razvija se, ono postaje sposobno da se nosi sa gubitkom i da nauči da živi bez izgubljenog objekta, što se odražava u odrasloj tuzi.