Oznaka: gibka

gipka ili gibka

Kako se piše gipka ili gibka?Prema srpskom pravopisu pravilno je gipka.Glagol ovog prideva glasi gibati se.U pridevu gipka dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti pri čemu zvučno slovo b ispred bezvučnog slova k prelazi u slovo p.Primeri u rečenicama:Atletičarke su veoma gipke.Da li si video koliko je ona gipka?Vau, zaista si gipka!