Oznaka: gipka

gipka ili gibka

Kako se piše gipka ili gibka? Prema srpskom pravopisu pravilno je gipka. Glagol ovog prideva glasi gibati se. U pridevu gipka dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti pri čemu zvučno slovo b ispred bezvučnog slova k prelazi u slovo p. Primeri u rečenicama: Atletičarke su veoma gipke. Da li si video koliko je ona gipka? […]