Oznaka: ekvinocij

ekvinocij ili ekvinocijum

Kako se piše ekvinocij ili ekvinocijum?Prema srpskom pravopisu obe reči su pravilne, ali se češće upotrebljava ekvinocijum.Reč je latinskog porekla aequinoctium, a predstavlja vreme u godini kad su dan i noć jednaki.Reči stranog porekla koje se završavaju na –ij i –ijum podjednako su pravilni završeci.Primeri u rečenicama:Ekvinocijum je u jesen 23. septembra.Da li znaš kada […]