Oznaka: ekcentričan

ekscentričan ili ekcentričan

Kako se piše ekscentričan ili ekentričan? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ekscentričan. Reč je latinskog porekla (excentricus), a u grčkom jeziku ova reč je ékkentros što znači izvan centra. Ova reč se koristi figurativno u smislu da nešto odstupa/odudara od uobičajenog. Primeri u rečenicama: On je veoma ekscentričan. Da li si videla koliko je Goran […]