Oznaka: ekscentričan

ekscentričan ili ekcentričan

Kako se piše ekscentričan ili ekentričan?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ekscentričan.Reč je latinskog porekla (excentricus), a u grčkom jeziku ova reč je ékkentros što znači izvan centra. Ova reč se koristi figurativno u smislu da nešto odstupa/odudara od uobičajenog.Primeri u rečenicama:On je veoma ekscentričan.Da li si videla koliko je Goran ekscentričan?Nerviraš me, jer si veoma […]