Oznaka: radio tehnika

Radio Tehnika

Šta je RADIO-TEHNIKA? Šta znači RADIO-TEHNIKA?Reč radio tehnika nastaje od latinske reči radium i grčke reči technikeZnačenje reči radio tehnika: Označava tehniku koja se služi dejstvom elektomagnetnih talasa. Tačnij to je tehnika kojom se prenosi muzika, znakovi, govor i slika na daljinu.