Oznaka: pisanje

ligatura

Šta je ligatura? Šta znači ligatura? Lignatura je spojeno pisanje dva lili više slova – ženskog roda. Tipografsko značenje reči lignatura.