Oznaka: petrolejci

petrolejci ili petrolejki

Kako se piše petrolejci ili petrolejki?Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati petrolejci, dok u genitivu množine pravilno je petrolejki.U dativu i lokativu jednine je izvršena sibilarizacija, pri čemu slovo k ispred slova i prelazi u slovo c.PadežjedninamnožinaNominativpetrolejkapetrolejkeGenitivpetrolejkepetrolejkiDativpetrolejcipetrolejkamaAkuzativpetrolejkupetrolejkeLokativpetrolejcipetrolejkamaVokativpetrolejkopetrolejkeInstrumentalpetrolejkompetrolejkamaPrimeri u rečenicama:Šta se nalazi u petrolejci?U petrolejci postoji fitilj.Da li znaš gde da […]