Oznaka: perfekt

perfekat ili perfekt

Kako se piše perfekat ili perfekt?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ravnopravno se oba upotrebljavaju u svakodnevnom govoru.Ova reč je stranog porekla. Umetanjem nepostojanog a razdvaja se suglasnička grupa kt, što nije obavezno. Ostali padeži ostaju nepromenjeni.padežjedninamnožinanominativperfek(a)tperfektigenitivperfektaperfekatadativperfektuperfektimaakuzativperfek(a)tperfektevokativperfekteperfektiinstrumentalperfektomperfektimalokativperfektuperfektimaPrimeri u rečenicama:Perfekat predstavlja prošlo vreme.Da li znaš kako glasi glagol voleti u perfektu?Napiši kako glasi […]