Oznaka: otšetati

odšetati ili otšetati

Kako se piše odšetati ili otšetati? Prema srpskom pravopisu pravilno je odšetati.U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti (zvučno slovo d ispred bezvučnog slova š ne prelazi u bezvučno slovo t).Primeri u rečenicama:Odšetao je, bez pozdrava.Da li ćeš samo tako odšetati?Hej, pa samo je odšetao! Šta sam mogla da uradim?