Oznaka: ogrebati

ogrebati ili ogrepsti

Kako se piše ogrebati ili ogrepsti?Prema srpskom pravopisu oba glagola su pravilna.Primeri u rečenicama:Neće te ona udariti niti ogrepsti.Da li si se već uspeo ogrepsti?Ah, uvek uspem da ogrebem ruke kada berem trešnje!