Oznaka: odskačući

odskačući ili odskakajući

Kako se piše odskačući ili odskakajući?Prema srpskom pravopisu pravilno je odskačući.Infinitiv ovog glagola glasi odskakati. Glagolski prilog sadašnji se gradi od trećeg lica množine prezenta (odskaču) i dodaje nastavak –ći, te dobijamo oblik odskačući.U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti (zvučno slovo d ispred bezvučnog slova s ne prelazi u bezvučno […]