Oznaka: njušci

njuški ili njušci

Kako se piše njuški ili njušci?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo. Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti -ci (njušci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti -ki (njuški). Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja […]