Kategorija: Slovo NJ

Njutnovi zakoni ili njutnovi zakoni

Kako se piše Njutnovi zakoni ili njutnovi zakoni?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše Njutnovi zakoni. Ukoliko se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vlastitog imena na -ov/-ev/-in, naziv stručnog ili simboličkog karaktera ne gubi karakter vlastitog imena i piše se velikim slovom, na primer: Ahilova peta, Sizifov posao, Tesline struje, Pančićeva omorika, ali vuk-daničićevska […]

njuškica ili njuščica

Kako se piše njuškica ili njuščica?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Njuščica je oblik koji nam pokazuje da je došlo do palatalizacije, odnosno k je prešlo u č ispred samoglasnika (njušk- + -ica).Međutim, dozvoljen je i hipokoristik njuškica. Primeri u rečenicama:To je jedna jako slatka njuškica!Pomazi ga po njuškici! Nosila je opanke […]

njuški ili njušci

Kako se piše njuški ili njušci?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo. Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti -ci (njušci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti -ki (njuški). Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja […]

njujorški ili njujorski

Kako se piše njujorški ili njujorski?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše njujorški. Nastavak -ški imaju pridevi od imena koja se završavaju na g ili k i kojem prethodi suglasnik (pekinški, svrljiški, požeški, praški itd). Primeri u rečenicama:Njujorški kafići su prepuni kada je proleće.Da li si šetao njujorškim ulicama?

njišući ili njihajući

Kako se piše njišući ili njihajući?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše njišući. U pitanju je glagolski prilog sadašnji. Ovaj glagolski oblik se gradi tako što se na 3. l. mn. prezenta doda nastavak -ći (njišu- + -ći). Međutim, česte su greške poput: plakajući umesto plačući, vikajući umesto vičuči, poznavajući umesto poznajući itd. Primeri u rečenicama:Vetar […]

njihalci ili njihalki

Kako se piše njihalci ili njihalki? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo.Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti -ci (njihalci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti -ki (njihalki).Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja se […]

njen ili njezin

Kako se piše njen ili njezin? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, s tim što je oblik njezin arhaičniji, više se koristi u književno-umetničkim delima.  Posvojna zamjenica “njen” pripada razgovornomu funkcionalnom stilu, ali ako želimo pravilno pisati i izražavati se, onda treba upotrebljavati zamjenicu “njezin”. Značenje reči njezin: koji pripada njoj.To […]

Nj ili NJ

Kako se piše Nj ili NJ?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše Nj ali se koristi i NJ. U srpskoj latinici se digrafi pišu tako što se prvi član piše velikim, a drugi malim slovom. Kada je cela reč napisana velikim slovima piše se NJ. Primeri u rečenicama:Avion je poleteo za Njujork. OVO SAM KUPILA U […]