Oznaka: njišući

njišući ili njihajući

Kako se piše njišući ili njihajući?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše njišući. U pitanju je glagolski prilog sadašnji. Ovaj glagolski oblik se gradi tako što se na 3. l. mn. prezenta doda nastavak -ći (njišu- + -ći). Međutim, česte su greške poput: plakajući umesto plačući, vikajući umesto vičuči, poznavajući umesto poznajući itd. Primeri u rečenicama:Vetar […]