Oznaka: ni jedanput

nijedanput ili ni jedanput

Kako se piše nijedanput ili ni jedanput?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nijedanput.Pomoćna reč put se piše spojeno sa brojevima jedan, dva i tri: jedanput, dvaput, triput, nijedanput, odjedanput. Međutim, piše se odvojeno oblik puta: dva puta, tri puta, četiri puta… Nijedanput se najčešće piše u značenju ni jedan jedini put, kako se i preporučuje […]