Oznaka: natpritisak

natpritisak ili nadpritisak

Kako se piše natpritisak ili nadpritisak?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natpritisak. U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas p bezvučan, a d zvučan (nad- + -pritisak), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas d preći u svoj parnjak t. Takvi su i […]